ĐANG TẢI

Nhập để tìm kiếm

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web của Chúng tôi (sau đây gọi tắt là “website”). Chính sách bảo mật này công khai cách thức mà Hyprgame (sau đây gọi là” Chúng tôi) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc cá nhân dữ liệu của bạn thông qua Website.

Khi sử dụng Website của Chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính sách bảo vệ mặt dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm mục đích tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cả nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi thông qua Website này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp cho các thông tin mà bạn cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng Trang web này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc đến truy cập trái phép đó
.
2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm IP chi tiết, thông tin cánhân mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi đến Trang web hoặc thông tin mà chúng tôi có được do bạn trả lời email được gửi từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi. Vì mục đích làm rõ, Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho Chúng tôi.

3. Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website, nhằm đảm bảo bạn có thể thể sử dụng website và tương tác với chúng tôi một cách có hiệu quả nhất.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu chính sách bảo mật này. Ngoài ra, chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục tiêu khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật quy định.

4. Chúng tôi có sử dụng Cookie, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookie sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookie được cấp.

5. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tuỳ chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng của họ để biết thêm thông tin.

6. Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ website này. Để biết thông tin về cách xử lý các thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.

7. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn email không mong muốn, do đó, bạn có thể chọn không nhận bằng cách “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ Chúng tôi.

8. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bố sung chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản cập nhật bảo mật chính sách sẽ được công bố trên website của Chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất.